ریاست سازمان جوانان جمعیت هلال احمر

ریاست سازمان جوانان جمعیت هلال احمر بر عهده دکتر مسعود حبیبی می باشد.

habibi01