عروج ملکوتی

سلام بر روح ملکوتی حضرت روح الله ،پیرجماران،امام مهربانیها مردپر صلابت تاریخ

بیست و هفت سال از عروج ملکوتی مردی میگذرد که تمام لحضات زندگیش برای مردم و خدا بود و جز برای مردم چیزی نخواست ،مرد بزرگ بی نظیر تاریخ که با اتکا به خدا و مردم در مقابل ظلم و استبداد ایستاد،نهراسید و نلرزید ،
زندان و تبعید از وطن ، زندگی در غربت ،
شهادت فرزند برومندش و مونس تنهایش در نجف،
و فشار ها و تهدیهای دژخیمان نتوانست مانع از رسالت بزرگی که از طرف خداوند بر دوش دارد بشود.
پانزده سال صبرو مبارزه همراه با ساده زیستی آزمونی بود تا همگان بدانند و بیدار شوند وپا در رکاب امام از خود گذشته بگذرانند وزنجیر های استبداد و خفقان را از هم بگشایند و برگ جدیدی از تاریخ را ثبت کنند و سه هدیه گرانبها و پر بهاء یعنی ،استقلال،آزادی،جمهوری اسلامی که بهای ان خون هزاران شهید در راه انقلاب بود  را به ارمغان آورند.
اگر چه ما جوانان امروز  زمان حضور امام را درک نکرده ایم و از جود مبارکش بهره نبرده ایم
اما آموزه ها،رفتاروگفتار ،توصیه ها و نصیحتها به جوانان و شاخص های زندگی پر بها ی پیر جماران همچون فانوسی پر نور و نافذ راه را از بیراه،حق را از ناحق ،ظالم را از مظلوم ،و راه پیشرفت ، ابادانی ،استقلال و آزادی  کشور را  به مانشان میدهد تا ما هم همچون جوانان عصر امام وهم پیمان با جانشین بر حقش  و همراهی خلف صالحش این راه  را پیموده و سربلند از این ازمون بزرگ بیرون آیم که امید این کشور ما جوانان هستیم.

 
عکس نوشت:  مجید میرکی .کرمان