پرواز آرزوها

مهربانی بی پایان در سایه سار درخت تنومند هلال احمر

مهربان که باشی، خداوند هم به وجود تو افتخار می کند. اندازه ات می شود به بلندای مهربانی ات و تمام عرصه گیتی می شود جولانگه تو!

سخن در مورد کسانی است که بشردوستی سرلوحه زندگیشان بوده است و تمامی هست و نیست خویش را برای این آرمان بزرگ بشری تقدیم نموده و می نمایند.

و دست آخر اگر به نوای درونی اعضای جمعیت هلال احمر اهواز گوش جان بسپاری، یکصدا ندایی خواهی شنید که:

اللهم اشف کل مریض…

 

نوشت: مجتبی طحان. خوزستان