مجمع دبیران کانونهای دانشجویی و جوانان استان قزوین برگزار شد

انتخابات مجمع دبیران کانونهای دانشجویی و جوانان قزوین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان قزوین؛ مجمع دبیران کانونهای دانشجویی و جوانان قزوین با حضور دبیران، معاون جوانان و اعضاء هیات نظارت استان برگزار شد.

بر اساس این گزارش، در این مجمع که با هدف برگزاری انتخابات شورای مرکزی تشکیل شد، دبیران به تفکیک کانونهای جوانان و دانشجویی به کاندیداهای مورد نظر خود رای داده و پس از آن اعضاء شورای مرکزی منتخب از میان خود دبیر و نائب دبیر شورا را تعیین و معرفی کردند.