جوانان هلال احمر سیستان و بلوچستان زنجیره انسانی نه به اعتیاد تشکیل دادند

زنجیره انسانی جوانان هلال احمر با شعار احتیاط کنیم اعتیاد نزدیک است و به تندرستی بیندیشیم تشکیل شد.

به گزارش معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان؛ به مناسبت هفته سلامت و تندرستی طرح محله عاری از دخانیات با مشارکت اعضای کانون دانش آموزی و به منظور آگاه سازی افراد جامعه از مضرات دخانیات و تشویق به ترک دخانیات در شهرستان ایرانشهر برگزار شد.

سلطانی نژاد تصریح کرد: هدف از برگزاری این طرح ارتقاع سطح سلامت افراد جامعه است، در این طرح اعضای کانون های دانش آموزی با اهدای ۱۰۰ شاخه گل به افراد سیگاری و توزیع بروشور های هشدار دهنده در خصوص استعمال دخانیات و مضرات آن از این افراد در خواست کردند برای حفظ سلامتی خود وخانواده شان حتی برای یک روز هم که شد ه سیگار مصرف نکنند.

گفتنی است، اعضای جوانان با تشکیل زنجیره انسانی (نه به اعتیاد) در یکی از میادین اصلی شهر با شعار احتیاط کنیم؛ اعتیاد نزدیک است به تندرستی بیاندیشیم ونابود کردن  ۳۰۰نخ سیگار بار دیگر افراد جامعه را از مضرات دخانیات آشنا و تشویق به ترک اعتیادکردند و بروشورهای مضرات سیگارو قلیان را توزیع کردند.