گردهمایی دبیران و اعضای شورای اجرایی کانون های جوانان هلال احمر خواف برگزار شد

رئیس جمعیت هلال احمر خواف در جمع دبیران و اعضای شورای اجرایی کانون های جوانان: دبیران و اعضای شورای اجرایی سرمایه های جمعیت هلال احمر هستند.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر خواف؛، هادی رمضانی گفت: اولین گرد همایی دبیران و اعضای شورای اجرایی کانون های واحد جوانان جمعیت هلال احمر در سال ۹۵ برگزار شد.
در این گردهمایی رمضانی با بیان اینکه کانون ها نقطه ثقل فعالیت های جمعیت هلال احمر هستند، تاکید کرد: کانون‌ها به عنوان بستری مناسب برای عملی شدن نیات خیرخواهانه و بشردوستانه اعضا هستند.

رمضانی گفت: کانون‌ها با معرفی و شناساندن فعالیت‌های انسان دوستانه و امدادی هلال احمر  می‌توانند جوانان را به عضویت و مشارکت جدی در این فعالیت‌ها تشویق و ترغیب کنند.

رمضانی با بیان اینکه جمعیت هلال احمر نیازمند همکاری تمام کانون های برای انتخابات مجامع هلال احمر در ۲۳ اردیبهشت ماه می باشد بیان کرد: یکی از راهکارهای مشارکت حداکثری اعضا در انتخابات پیش رو، ارتباط دبیران و اعضای شورای اجرایی با اعضا است.

در این گردهمایی، جلسه پرسش و پاسخ در خصوص فعالیت ها کانون‌ها و برنامه ریزی فعالیت‌های دبیران در سال جاری  بحث و بررسی شد لازم به ذکر است در این گردهمایی کانون های آزاد خواهران و برادران، دانشجویی، طلاب خواهران، روستایی سلامی، زوزن، سده، برآباد و بهدادین حضور داشتند.