مدير كل امور فرهنگي وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اختتامیه نشست هم اندیشی کانون های دانشجویی سازمان جوانان هلال احمر مطرح کرد:

کانون های دانشجویی هلال احمر مهمترین کانون های اجتماعی دانشگاه هاهستند

دکتر حسین میرزایی در اختتامیه نشست هم اندیشی کانون های دانشجویی سازمان جوانان هلال احمر گفت: اگر قرار باشد غیر از هلال احمر تشکل موجه و مشروعی در زمینه فعالیت های بشردوستانه فعالیت کند، چنین تشکلی در کشور وجود ندارد و از این نظر کانون های دانشجویی هلال احمر در دانشگاه ها اهمیت ویژه پیدا می کنند.

ham andishi mirzaee (1)

به گزارش روابط عمومی سازمان جوانان هلال احمر؛ مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اهمیت فعالیت های بشردوستانه گفت: ماموریت فعالیت های بشردوستانه، عام المنفعه و انسان دوستانه که در کشور برعهده جمعیت هلال احمر است ظرفیت بزرگی را برای کشور ایجاد می کند.

دکتر میرزایی از جوانان عضو کانون ها خواست تا بیش از پیش در حوزه فعالیت های بشردوستانه فعالیت کنند و در این باره اظهار کرد: جمعیت هلال احمر باید علاوه بر سایر فعالیت های خود، تاکید بر فعالیت های انسان دوستی نیز داشته باشد.

وی در خصوص برگزاری کرسی های بشردوستی اعلام آمادگی کرد و افزود: ما آماده ایم تا کرسی های آزاد اندیشی با مجور فعالیت های بشردوستی در دانشگاه شکل بگیرد و از دانشجویان عضو کانون های هلال احمر می خواهیم تا پیشنهادات خود را در این زمینه به دفتر وزارت و معاونت فرهنگی دانشگاه ها ارسال کنند. امیدواریم این کرسی ها فتح بابی در زمینه برگزاری کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه ها باشد.

وی در خصوص استراتژی ۲۰۲۰ اظهار کرد: مبانی استراتژی ۲۰۲۰ بسیار کلان و موثق است و می تواند در سمت و سوی اهداف هلال احمر و وزارتخانه باشد. نوع کار و ادبیات ۲۰۲۰ امری است که ما هم به دنبال آن هستیم و برای همین امیدواریم روز به روز کانون های اجتماعی هلال احمر را در مباحث اجتماعی بیشتر داشته باشیم.

دکتر میرزایی همچنین با اشاره به معضل خودمحوری در سطح جامعه افزود: با توجه به اینکه هلال احمر مروج نوع دوستی و دگردوستی است و در این زمینه فعالیت می کند، می تواند حضور هلال احمر در دانشگاه در مقابل خودمحوری که از معضلات امروز جامعه است تاثیر گذار باشد.

وی در خصوص مشکلات موجود در زمینه اعتیاد اظهار کرد: درباره اعتیاد حساسیت ویژه دارم. ماموریتی در این حوزه وجود دارد اما از کانون های دانشجویی نیز انتظار داریم در این زمینه در دانشگاه ها فعال شوند.

وی همچنین برای ارتباط هرچه بیشتر با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دانشجویان خواست تا یک نفر نماینده از دانشگاه دولتی و پیام نور انتخاب کنند و به عنوان رابط با وزارتخانه ارتباط داشته باشند.