بازید اعضای سازمان جوانان جمعیت هلال احمر سرخس از نمایشگاه آثار هنرمندان سرخس

اعضای سازمان جوانان جمعیت هلال احمر سرخس از نمایشگاه آثار هنرمندان سرخس بازید کردند.

به گزارش از روابط عمومی جمعیت هلال احمر سرخس؛ حمزه شجاع رئیس اداره ارشاد اسلامی در این بازدید با بیان اینکه عملکرد هلال احمر بر اصول بی طرفی و دور بودن از سلیقه های سیاسی است، اظهار داشت: فعالیت اعضای جمعیت هلال احمر کمک به همنوع و خدمت رسانی بر اساس کرامت انسانی است.

شجاع  آماده بودن هلال احمر در پاسخگویی به مشکلات و حوادث غیر مترقبه را ضروری دانست و افزود: آگاهی به علم روز امدادرسانی، آمادگی بدنی و تهیه تجهیزات مورد نیاز باعث کاهش تلفات در حوادث می شود.

حمزه شجاع رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی از زحمات و تلاشهای بی وقفه رضائی رئیس جمعیت هلال احمر سرخس تشکر کرد، وی آموزش و تقویت نیروی امدادی را مهم عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: تلاش برای نجات جان انسانها و کمک به هم نوعان از ارزش معنوی و جایگاه والایی در نزد خدای متعال دارد.