برگزاری دومین کنفرانس تاب آوری کودکان و نوجوانان در بالایا و حوادث با مشارکت سازمان جوانان هلال احمر

با مشارکت سازمان جوانان جمعیت هلال احمر دومین کنفرانس تاب آوری کودکان و نوجوانان در بالایا و حوادث برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان جوانان جمعیت هلال احمر؛ دومین کنفرانس تاب آوری کودکان و نوجوانان در بالایا و حوادث با مشارکت سازمان جوانان هلال احمر ۲۶ دی ماه سال جاری در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران برگزار می شود.

در این نشست علمی که با هدف افزایش تاب آوری کودکان و نوجوانان در بلایا و بررسی وضعیت این گروه سنی به عنوان یکی از اقشار آسیب پذیر در سوانح برگزار می شود، نمایندگان سازمان ها و نهادهای مرتبط به بررسی جنبه های مختلف این موضوع و تحلیل و بررسی آن می پردازند.

اتخاذ رویکرد نوین در زمینه مدیریت خطر بلایا به منظور افزایش میزان مقاومت کودکان در بلایا، کاهش آسیب ها و برگشت سریع آنها به زندگی، از دیگر اهداف برگزاری دومین کنفرانس تاب آوری کودکان و نوجوانان در بالایا و حوادث است.