حضور فعال مدیران و اعضای سازمان جوانان در کنار سایر مسئولان جهت تدوین برنامه پنجساله جمعیت هلال احمر

 

عکس: رضا احمدوند