با ابلاغ احکام دبیر و نایب دبیر شورا؛

نخستین جلسه اعضای شورای مرکزی مجامع کانون های جوانان سازمان جوانان جهت تصویب آئین نامه اجرایی، برگزار شد

اعضای شورای مرکزی مجمع دانشجویی سازمان جوانان در جلسه هم اندیشی با معاون دانشجویی و جوانان، پیشنهادات خود را در خصوص فعالیت های این مجمع ارائه کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان جوانان هلال احمر، در این جلسه امیر لـله گانی با اشاره به اهمیت فعالیت مجامع دانشجویی و جوانان، گفت: این شوراها در سطح استان به عنوان مشاور مدیرعامل استان و معاون امور جوانان فعال خواهند بود و در سطح کشوری نیز با رییس و معاونان همفکری و تصمیم سازی خواهند کرد.

وی افزود: به دنبال این هستیم تا حضور جوانان در سازمان از حالت نمادین خارج شود و در بطن امور حضور داشته باشند که این کاری سخت اما با کمک خود جوانان، شدنی است.

معاون دانشجویی و جوانان با بیان اینکه جوانان نیز باید سعی کنند توانمندی ها و جایگاه خود را ارتقا دهند، ادامه داد: تشکیل مجامع مرکزی دانشجویی و جوانان کمک بزرگی برای ادامه راه سازمان جوانان خواهد بود و ما باید طوری برنامه ریزی و عمل کنیم که مشارکت جوانان بیشتر و بهتر شود.

وی افزود: در این جلسات به دنبال این هستیم تا به تعریف جامع و مشترکی از جایگاه مجامع دست یابیم و با نظرخواهی از اعضای مجمع، فعالیت ها و برنامه های آینده را پیش بینی کنیم.

گفتنی است در ادامه این جلسه احکام دبیر و نایب دبیر مجامع کشوری  کانون های جوانان به ایشان اعطا شد و بر این اساس ابوالفضل امینی هرندی از استان اصفهان به عنوان دبیر و مرضیه بنده خدا از استان یزد به عنوان نایب دبیر این مجمع احکام خود را دریافت کردند.

همچنین جلسه با طرح موضوعات و نقطه نظرات اعضا برای تدوین برنامه های آتی ادامه یافت.