استان فارس

اقدامات انجام شده در دهه اول محرم :

 • برگزاري مراسم عزاداري
 •  برگزاري مراسم زيارت عاشورا
 • تهيه پوستر و بنر به نام هيئت پيروان حضرت علي اكبر (ع) جهت توزيع و نصب در امكان عمومي
 • برپايي نمايشگاه عاشورا
 • شركت فعال در مراسم عزاداري
 • توزيع 7000حلقه سي دي سلام آقا بين عزاداران
 • برگزاري جلسات سخنراني
 • برپاي ايستگاه صلواتي و پذيرايي از عزادران حسيني
 • برپايي ايستگاه سلامت و تست قند خون و فشارخون
 • بازديد اعضاء از خانه سالمندان
 • اهدا ء خون سالم توسط اعضاء
 • عيادت اعضاء از مركز توانبخشي بيماران رواني
 • توزيع آب معدني توسط جوانان هيئت حضرت  علي اكبر (ع) درروز تاسوعا و عاشورا  بين عزاداران
 • توزيع آش و حليم در بين عزاداران
 • برپايي نماز ظهر عاشورا
 • ارايه خدمات امدادي به عزاداران حسيني در روزهاي تاسوعا و عاشورا
 • تقسيم گوشت نذري بين نيازمندان
 • مشاركت در برپايي نماز ظهر عاشورا
 • توزيع نذورات مردمي بين نيازمندان
 • عيادت از كودكان بي سرپرست
 • برگزاري نشست هاي مذهبي
 • فضا سازي محيلي مراكز امور جوانان و كانون ها