اجرای طرح دست های مهربان در بوشهر

طرح دست های مهربان با استقبال خوب خانواده ها در بوشهر اجرا شد.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان بوشهر؛ مریم آلبوغبیش اظهار داشت: طرح دست های مهربان با هدف اشاعه فرهنگ صلح و کمک به همنوع و مشارکت کودکان در فعالیت های بشر دوستانه و در راستای کمک به کودکان بی بضاعت با  همکاری ۴۰ کانون غنچه های هلال با حضور ۴۰۰ غنچه دومین دوره طرح دست های مهربان در پارک ها، مکان های پر تردد، درب جمعیت های شهرستان و میادین اصلی شهر ها برگزار شد.

در این طرح اعضاء غنچه های هلال با حضور در محل استقرار چادر سازمان جوانان اسباب بازی های خود را جهت اهداء به کودکانی که از داشتن حتی یک عروسک محروم هستند هدیه داده تا لبخندی بر لب آن ها بنشانند.

 معاون امور جوانان بیان کرد: برپایی ایستگاه نقاشی با موضوع دوستی و مهربانی  توسط حوزه جوانان در سطح شهر در کنار ایستگاه طرح دست های مهربان که کودکان با کشیدن نقاشی هایی با موضوع دوستی و مهربانی و با مشارکت در این طرح ضمن این که لحظاتی خوش را در کنار کودکان سپری می نمودند در اشاعه فرهنگ صلح و کمک به هم نوع درحس شیرین عشق و محبت به دیگران سهیم شدند.

اسباب بازی های جمع آوری شده و کاردستی های تهیه شده به کودکان مناطق کم برخوردار در برنامه های کاروان نیکوکاری توزیع خواهد شد.

برگزاری مسابقه امدادی و اهداء جوایز به کودکان، اجرای مسابقه نقاشی در کنار برپایی ایستگاه ها از دیگر برنامه های اجرایی این طرح بود.