اخبار کانون ها

برگزاری دومین بازارچه خیریه به نفع کودکان معلولین در کانون دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل

کانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه علوم پزشکی بابل پس از شروع سال تحصیلی جدید دومین بازارچه خیریه را با هدف حمایت از کودکان معلول برگزار کرد. این بازارچه با نیت خیر خواهانه و به صورت خودجوش توسط اعضای کانون دانشجویی هلال احمر در دانشگاه مذکور برگزار و سود حاصل از فروش غذا های خانگی در این بازارچه جهت کمک به کودکان معلول اهدا شد.