دادرس

پایان پنجمین مرحله استانی المپیاد آماده در خراسان شمالی

پنجمین المپیاد آماده در استان خراسان شمالی با حضور معاون دانش آموزی و پیش دبستانی سازمان جوانان کشور و معاون امور جوانان استان گلستان بعنوان ارزیاب کشوری با برتری دادرسان شهرستان شیروان و اسفراین به کار خود پایان داد.