دادرس

برگزاری پنجمین مرحله آماده شهرستانی طرح ملی دادرس در مازندران

معاون امور جوانان این استان از برگزاری پنجمین مرحله آماده شهرستانی طرح ملی دادرس(دانش آموز آماده در روزهای سخت ) با مشارکت مربیان دانش آموزی و با شرکت 400مدرسه در قالب تیم های 14 نفره بین خواهران و برادران خبر داد.