اخبار

«شهروند» از کار و زندگی مرحوم «آرش غلامی» عضو مجمع دانشجویی کردستان‎ گزارش می‌دهد/وقفِ «تدریس در روستا»

وقتی هر ثانیه از عمرت را در کنار خانواده‌ای باشی که جز خدمت و نوعدوستی را در باور خود ندارد و اگر چه شاید کوتاه اما هر لحظه‌اش یک عمر طولانی و با برکت است. می‌گویند آن دنیا اولین سوالی که از آدم می‌شود این است که عمرت را در چه راهی صرف کردی و چه زیبا می‌شود وقتی پاسخت صرف عمر در راه خدمت به خلق خدا باشد.