داستان یک عکس

صبح سرد کرمانشاه

صبح دمید اما دیگر آفتابی نبود تا گیسوان طلایی اش را به رخ مهتاب بکشد

رمضان، ماه بندگی

اله من معبود من
سر بر آستان بندگی تو فرود آورده ام
تویی آن رفیق من وقتی که هیچ رفیق و یار دلسوزی ندارم

ماه مبارک رمضان


رمضان ماه نزول قرآن و طواف فرشتگان گرد فرشتگان است